Projekty Unijne

Jesteś tutaj:
Projekty Unijne Polimerc
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Polimerc

Realizacja projektu Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dzięki wsparciu Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogliśmy zintensyfikować nasze wysiłki w zakresie doskonalenia naszych pracowników poprzez oferowanie im możliwości szkoleniowych na najwyższym poziomie. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie naszym zespołom niezbędnych narzędzi i umiejętności do skutecznego wykonywania ich obowiązków, ale także inspiracja do ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji.

Dzięki projektowi Krajowego Funduszu Szkoleniowego możemy jeszcze bardziej zacieśnić więzi z naszymi pracownikami, pokazując nasze zaangażowanie w ich rozwój zawodowy oraz wspierając ich w dążeniu do osiągnięcia pełnego potencjału.

Budowa instalacji fotowoltaicznej
dla firmy Polimerc Sp. z o.o.

Polimerc Sp. z o.o. realizuje innowacyjny projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla firmy Polimerc Sp. z o.o. w Dobczycach” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Projekt jest częścią działań w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura ochrony środowiska  – Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

W ramach projektu, wybudowana została instalacja fotowoltaiczna o imponującej mocy 150 kW. Dzięki temu zainstalowaliśmy nowoczesne, ekologiczne źródło energii, które nie tylko wspomoże nasze działania proekologiczne, ale także umożliwi redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Instalacja fotowoltaiczna Polimerc
Programy szkoleniowe Polimerc

Program szkoleniowy „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”

W ramach projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”, skoncentrowaliśmy się na doskonaleniu naszych praktyk zarządzania personelem, z myślą o zapewnieniu naszym pracownikom najwyższej jakości środowiska pracy oraz możliwości rozwoju. Dzięki kompleksowemu programowi szkoleniowemu, wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązania, które nie tylko usprawniają procesy rekrutacji, lecz również podnoszą motywację i efektywność naszego zespołu.

Realizacja tego projektu nie tylko umożliwiła nam lepsze dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku pracy, ale także przyczyniła się do budowy jeszcze silniejszej kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, współpracy i ciągłym rozwoju. Dzięki temu, firma Polimerc jest gotowa na wyzwania przyszłości i podejmuje kolejne kroki w drodze do sukcesu.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, która obejmuje szeroki zakres produktów i usług dopasowanych do potrzeb naszych klientów.

Nasi wykwalifikowani specjaliści są do Państwa dyspozycji.